Bạn có thể thắng được bao nhiêu tiền ngày hôm nay? Khám phá ngay!
Trả lời 5 câu hỏi của chúng tôi để tìm ra bạn có thể thắng bao nhiêu tiền. Nếu bạn trả lời đúng cả 5 câu hỏi, bạn có thể THẮNG 02 XE MÁY VESPA PRIMAVERA THỜI THƯỢNG
1
Việt Nam thuộc châu lục nào?
2
Nước sôi ở nhiệt độ?
3
Mặt Trăng quay xung quanh hành tinh nào?
4
Mạng xã hội nào phổ biến nhất trên thế giới hiện nay?
5
Ai là người tìm ra Châu Mỹ?

Silahkan putar perangkat anda